fbpx

Rotavdrag

info

Hur fungerar det?

Rotavdraget är en skattereduktion som erbjuds av svenska staten för hushållsarbete, reparationer, ombyggnad och tillbyggnad i privata bostäder. Det syftar till att stimulera efterfrågan på tjänster inom bygg- och hantverkssektorn samt att minska svartarbete genom att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt att anlita professionella hantverkare.

Rotavdraget ger en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden, med ett maximalt avdrag på 50 000 kr (Höjs till 75 000 kr f.o.m. 1:a juli 2024) per person och år. Om flera personer i hushållet utnyttjar avdraget kan de sammanlagda avdragen bli högre.

Rotavdraget kan utnyttjas av privatpersoner som äger en bostad, inklusive småhus, bostadsrätter och fritidshus. För att vara berättigad till avdraget måste du uppfylla följande kriterier:

  • Du måste vara över 18 år och skatteskyldig i Sverige.
  • Du måste äga bostaden där arbetet utförs.
  • Arbetet måste utföras i eller i anslutning till din bostad.

rot

Rotavdragsräknare

Här ger vi er en rotavdragskalkylator, som gör det enkelt för er att se hur mycket pengar ni kan få tillbaka efter ett utfört arbete.© www.rotavdrag .se